AR-GE

Pales bünyesinde yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip kadrosu ile Ar-Ge alanında da aktif faaliyet göstermektedir. Ar-Ge projeleri Pales’in hedef gözettiği alanlar dâhilinde yenilenebilir enerjiler ve enerji teknolojileri alanlarında oluşmaktadır. Kurum içi Ar-Ge projeleri TÜBİTAK, TEYDEB, KOSGEB ve SAN-TEZ bünyeleri altında verilmektedir. Pales, bu alanda hem kendi bünyesinde Ar-Ge projeleri yapmakta hem de diğer firmaların Ar-Ge projelerine danışmanlık hizmeti vermektedir.