Enerji Mühendisliği

  • Yenilenebilir ve termik yatırımlar için gerekli inceleme  ve fizibilite çalışmalarının yapılması
  • Yatırımın finansal analizi ve danışmanlığı
  • İzin, onay ve lisansların alınması için gereken dokümanların hazırlanması
  • Gerekli şartnamelerin ve proje tasarımının hazırlanması
  • Mühendislik proje finansal analizi
  • Tekliflerin değerlendirilmesi
  • İnşaat ve montaj
  • Resmi kurum ve kuruluşlarla imzalanacak anlaşmalar için müşavirlik hizmeti verilmesi
  • İşletmeye alma
  • İşletme – bakım ve onarım