İnceleme Hizmetleri

•    Tüm Yenilenebilir enerji projeleri için teknik ve finansal inceleme hizmeti
•    Yerel ve uluslararası bankalar için teknik inceleme işlemleri
•    Bankalar için yatırım izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
•    Yatırımcılara yönelik detaylı finansal analizleri içeren fizibilitelerinin hazırlanması
•    Yerel kurumlar (EPDK, Çevre Bakanlığı, KA vs. gibi) formatında fizibilite hazırlanması